Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 276

Szef Sztabu

Imię
Paweł
Nazwisko
Piątek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Bawialnia FunBus
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-601
adres (ulica)
Zana 19
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
53-8306238
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
4.70
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
8.50
1.4 książki
1.70
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.16
1.8 żywność długoterminowa
49.12
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
6.1
2.1 krótki opis tych innych darów
8 szt. koce, bujak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania