Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 144

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Chochół

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 8 im. B. Z. Wirskiego
Miejscowość
Chełm
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-100
adres (ulica)
ul. Połaniecka 10
obszar administracyjny
miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5637311
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp8chelm.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
98.00
1.2 obuwie
18.00
1.3 zabawki
20.00
1.4 książki
15.00
1.5 artykuły szkolne
10.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.00
1.7 słodycze
15.00
1.8 żywność długoterminowa
40.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
27
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
8
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Szkole Podstawowej nr 8 im. B.Z. Wirskiego w Chełmie została zakończona. Zebrano żywność długoterminową , słodycze, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, które trafią do rodzin potrzebujących.

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom.