Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 217

Szef Sztabu

Imię
Patrycja
Nazwisko
Gajewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
IV LO im. Stefanii Sempołowskiej
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-124
adres (ulica)
ul. Szkolna 4
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.4lo.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
124.00
1.2 obuwie
1.50
1.3 zabawki
29.00
1.4 książki
11.00
1.5 artykuły szkolne
12.70
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.50
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
78.60
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
22
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania