Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 143

Szef Sztabu

Imię
Wanda
Nazwisko
Lisiecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-045
adres (ulica)
Czwartaków 15 p.9
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
sale wykładowe UMCS,PL,UP
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5372865
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://utw.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
13.50
1.4 książki
3.00
1.5 artykuły szkolne
8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
20.00
1.8 żywność długoterminowa
2.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lublin
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
TPD Lublin 900
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Nasi Wolontariusze:

Bożena Teleńczuk - Kurowska

Henryk Rudnik

Krystyna Jurewicz

Andrzej Okniński