Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 257

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Sereda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej
Miejscowość
Tarnogród
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-420
adres (ulica)
1 Maja, 7
obszar administracyjny
miasto Tarnogród
teren prowadzenia zbiórek
Tarnogród
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6897062
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sptarnogrod.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
5.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
5.00
1.5 artykuły szkolne
6.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
20.00
1.7 słodycze
30.00
1.8 żywność długoterminowa
50.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
1
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
14
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania