Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 192

Szef Sztabu

Imię
Janina
Nazwisko
Bogdańska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej
Miejscowość
Wola Gałęzowska
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-100
adres (ulica)
Wola Gałęzowska
obszar administracyjny
gmina Bychawa
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5658023
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://wolagalezowska@gmail.com

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.25
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
4.37
1.8 żywność długoterminowa
69.11
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
zabawa andrzejkowa
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
30
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
OPS w Bychawie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania