Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 208

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Dergun

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Miejscowość
Przemyśl
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-700
adres (ulica)
GEN.M.BORUTY-SPIECHOWICZA 1
obszar administracyjny
MIASTO PRZEMYŚL
teren prowadzenia zbiórek
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W PRZEMYŚLU
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6779500
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp6przemysl.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
30.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
15.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
10.00
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
8
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
http://sp6przemysl.pl
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania