Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 231

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Oliwiak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
Miejscowość
Chełm
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-100
adres (ulica)
Reformacka 13
obszar administracyjny
miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek
ZSGiH w Chełmie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5652706
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zsgih.chelm.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.20
1.7 słodycze
5.34
1.8 żywność długoterminowa
58.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
6
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
8
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie za pełne wsparcie akcji i zaangażowanie.