Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 212

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Małek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Lubelskie Stowarzyszenie "Równe Szanse"
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-562
adres (ulica)
Szczytowa 7/28
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Mikołajkowy Turniej Taekwon-do - 1.12.2019r., Hala MOSIR przy. Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - Placówka Wsparcia Dziennego "JUTRZENKA"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7430150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.lskt.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania