Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 212

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Małek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Lubelskie Stowarzyszenie "Równe Szanse"
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-562
adres (ulica)
Szczytowa 7/28
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Mikołajkowy Turniej Taekwon-do - 1.12.2019r., Hala MOSIR przy. Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - Placówka Wsparcia Dziennego "JUTRZENKA"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7430150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.lskt.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
15.00
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
10.00
1.4 książki
5.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.00
1.7 słodycze
7.00
1.8 żywność długoterminowa
10.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Placówka Wsparcia Dziennego Jutrzenka, Stowarzyszenie SOS- Wioski Dziecięce w Polsce
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
20
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
https://lskt.lublin.pl/news/85
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim dzieciakom trenującym Taekwon-do i ich rodzicom za przekazane dary.

Dziękujemy Pani Ewie Dados za obecność na naszej imprezie i dzielenie z nami turniejowych emocji. Słowa wypowiedziane z ust Pani Ewy, że "warto pomagać" nabierają po stokroć większego znaczenia niż jakiekolwiek inne działania motywujące do wsparcia Akcji. Na pewno te słowa trafiły do wszystkich ok. 500 serc słuchaczy!

Dziękujemy wolontariuszkom: Pani Irminie Lipie i Pani Agnieszce Caban. Naszym pomocnikiem akcji byla młoda osoba - Ela Kuchta, która z własnej inicjatywy zgłosiła chęć pomocy i do Niej kierujemy szczególne podziękowania i brawa!