Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 256

Szef Sztabu

Imię
Aneta
Nazwisko
Szabat

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
Miejscowość
Kiełczewice Górne
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-107
adres (ulica)
Kiełczewice Górne
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5666604
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://kielczewice@strzyzewice.lubelskie.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
107.00
1.9 ziemiopłody
1.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
40
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dla Pani Urszuli Saweckiej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach

Dla Pani Agnieszki Rozwałki- dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych

Dla Księdza Krzysztofa Brodaczewskiego - proboszcza parafii Kiełczewice

Dla Pani Iwony Korniak -  katechety w PSP w Kiełczewicach Górnych

Dla Pani Ewy Krawieckiej - nauczyciela w PSP w Kiełczewicach Górnych

Dla Pani Wiolety Klimek - nauczyciela w PSP w

Kiełczewicach Górnych

oraz dla uczniów- przyjaciół akcji : Katarzyny Grzywy, Julii Rybaczek, Macieja Sidora, Aleksandry Sidor, Damiana Kryka, Bartosza Korniaka