Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 186

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Czapska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Nr 28
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-022
adres (ulica)
Krucza 8
obszar administracyjny
gmina Lublin
teren prowadzenia zbiórek
przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5321692
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
11.50
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
18.00
1.4 książki
15.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.00
1.8 żywność długoterminowa
6.25
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania