Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 195

Szef Sztabu

Imię
Bożena
Nazwisko
Watras

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość
Łaziska
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-335
adres (ulica)
Łaziska 61
obszar administracyjny
gmina Łaziska
teren prowadzenia zbiórek
Teren gminy Łaziska
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta, Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Lublin,Bractwo Miłosierdzia św. Brata Alberta Lublin, Dom Chleba Lublin, Caritas, Szpitalny Oddział Dziecięcy al. Kraśnicka Lublin, Hospicjum Dobrego Samarytanina Lublin, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej Lublin, Szpital Neuropsychiatryczny Lublin, Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej Lublin, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie Lublin
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8289013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
97.25
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
56.90
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.95
1.7 słodycze
23.35
1.8 żywność długoterminowa
422.85
1.9 ziemiopłody
4567.25
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
wg załącznika
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
wg załącznika
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
1327
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
529
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1, 900, 901, 903
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania