Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 224

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Rodzik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-861
adres (ulica)
J. Śliwińskiego 5
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
SP43
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7411305
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp43.lublin.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
84
1.2 obuwie
25
1.3 zabawki
23
1.4 książki
8
1.5 artykuły szkolne
5
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2
1.7 słodycze
13
1.8 żywność długoterminowa
25
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
25
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania