Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 184

Szef Sztabu

Imię
Grażyna
Nazwisko
Augustyniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-128
adres (ulica)
Lwowska 11
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5324116
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
135.30
1.2 obuwie
4.60
1.3 zabawki
4.80
1.4 książki
9.50
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
10.25
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania