Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 319

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Murawska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Niepubliczne Przedszkole "MALUCHOWO"
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Warszawskie Przedmieście 31
obszar administracyjny
Kutno
teren prowadzenia zbiórek
Kutno
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie stowarzyszenie nie jesteś sam
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2524479
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
40.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
25.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
8.00
1.8 żywność długoterminowa
10.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
nie
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie stowarzyszenie nie jesteś sam
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
sztab nr 5 Kutnowskie Stowarzyszenie " NIE JESTEŚ SAM''
nasze zbiórki -
w dniach 07 do 10.12. 2019 r. w Niepublicznym Przedszkolu " Maluchowo" przeprowadzona była zbiórka darów
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania