Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 228

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Flor

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-518
adres (ulica)
Krężnicka 156
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 39
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7500923
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp39lublin.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
61.35
1.2 obuwie
3.70
1.3 zabawki
8.35
1.4 książki
13.85
1.5 artykuły szkolne
14.55
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
6.70
1.8 żywność długoterminowa
14.80
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
18
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania