Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 262

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Nowiszewska-Machoń

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-054
adres (ulica)
Al. Długosza 8 a
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Dom Dziecka w Przybysławicach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5338946
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://jadwiga.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
17.50
1.2 obuwie
2.50
1.3 zabawki
1.30
1.4 książki
1.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.00
1.8 żywność długoterminowa
5.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
8
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Dom Dziecka w Przybysławicach
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
42
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Iwona Bogusz

Robert Derewenda

Tadeusz Wasecki

Anna Bocian

Piotr Polakowski

Jakub Kimak

Filip Sokołek

Klasa III a LO