Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 267

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Skwarczyńska-Zuch

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku
Miejscowość
Świdnik
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-040
adres (ulica)
Al. Wojska Polskiego 27
obszar administracyjny
miasto Świdnik
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, ul. Al. Wojska Polskiego 27
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7514247
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://2loswidnik.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
35.00
1.2 obuwie
2.50
1.3 zabawki
14.00
1.4 książki
12.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.00
1.8 żywność długoterminowa
21.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
18
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
15
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
https://glosswidnika.pl/podarujmy-dzieciom-radosc/ http://2loswidnik.pl/2019/12/22/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-2/
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki Wójcik - redaktora "Głosu Świdnika" za wsparcie akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Serdeczne podziękowania dla Komitetu Pomocy SOS "Solidarność" w Świdniku za pomoc w rozdysponowaniu darów zebranych w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.