Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 307

Szef Sztabu

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Łopocka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa
Miejscowość
Wojsławice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-120
adres (ulica)
Wojsławice Kolonia
obszar administracyjny
gmina Wojsławice
teren prowadzenia zbiórek
szkoła podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5669215
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
6.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.50
1.4 książki
2.30
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
4.50
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
30.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
8
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wojsławice
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
4
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania