Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 249

Szef Sztabu

Imię
Ewelina
Nazwisko
Kędra

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Prywatne Przedszkole Strumyk
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-629
adres (ulica)
ul. Juranda7
obszar administracyjny
Miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Prywatne Przedszkole Strumyk
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7434329
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.przedszkolestrumyklublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.10
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
3.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
5.57
1.8 żywność długoterminowa
7.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
22
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
900
nasze zbiórki -
Zbiórka Darów w Prywatnym Przedszkolu Strumyk w Lublinie
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

-