Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 227

Szef Sztabu

Imię
Regina
Nazwisko
Wrona

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole nr 26
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-111
adres (ulica)
Rynek 12
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Rynek 12
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5323315
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
6.70
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.20
1.4 książki
3.20
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.20
1.7 słodycze
2.30
1.8 żywność długoterminowa
0.60
1.9 ziemiopłody
0
2.2 inne dary
0
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania