Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 241

Szef Sztabu

Imię
Renata
Nazwisko
Kowalska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Nr 46
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-627
adres (ulica)
ul. Pana Wołodyjowskiego 1
obszar administracyjny
miasto lublin
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole 46
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5280013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://46przedszkole.wixsite.com/lublin

Efekty zbiórek

1.1 odzież
29
1.2 obuwie
5
1.3 zabawki
20.50
1.4 książki
6
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2
1.8 żywność długoterminowa
25
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania