Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 236

Szef Sztabu

Imię
Sylwia
Nazwisko
Adamczyk-Mizgała

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa
Miejscowość
Piotrowice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-107
adres (ulica)
Piotrowice 183
obszar administracyjny
gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5628150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http:// http://www.zstrpiotrowice.pl/nowa/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
15.40
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
9.85
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
2.31
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
-
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
09.12-13.09.2019 zbiórka w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim pracownikom i uczniom ZSTR w Piotrowicach za wsparcie i zaangażowanie!