Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 258

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Wiślicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Niepubliczne Przedszkole TOSIA
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-381
adres (ulica)
H. i M. Sachsów 1a
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Niepubliczne Prezedszkole Tosia w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Charytatywne Stowarzyszenie Chorych- Misercordia
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5244320
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://przedszkoletosia.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.50
1.8 żywność długoterminowa
11.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
30
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Charytatywne Stowarzyszenie "Misericordia" Lublin
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
35
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania