Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 252

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Mielniczuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
Miejscowość
Szpikołosy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-500
adres (ulica)
Szpikołosy 34
obszar administracyjny
Gmina Hrubieszów
teren prowadzenia zbiórek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Łaskawej w Szpikołosach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6981489
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://szkolaszpikolosy.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.75
1.7 słodycze
1.40
1.8 żywność długoterminowa
62.07
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
13
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Łaskawej w Szpikołosach
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
10
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
Parafia Rzymskokatolicka p.w.M.B.Łaskawej w Szpikołosach
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, w sposób szczególny rodzicom dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach, okolicznym mieszkańcom i Państwu Edwardowi i Danucie Piskorowskim, właścicielom Sklepu Spożywczo-Przemysłowego w Szpikołosach za ofiarowane dary. Słowa podziękowania również kierujemy również do Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Łaskawej w Szpikołosach Księdza Kanonika Waldemara Malinowskiego  za współpracę i rozdysponowanie darów dla potrzebujących.