Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 298

Szef Sztabu

Imię
Patryk
Nazwisko
Grzegorczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Studencki Teatr "Bohema" UMCS/Wydział Politologii UMCS
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-080
adres (ulica)
Plac Litewski 3
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Wydział Politologii UMCS w Lublinie, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5376000
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://https://www.umcs.pl/pl/wydzial-politologii-i-dziennikarstwa-umcs-w-lublinie,49.htm

Efekty zbiórek

1.1 odzież
12.92
1.2 obuwie
0.13
1.3 zabawki
39.98
1.4 książki
19.22
1.5 artykuły szkolne
0.76
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
21.91
1.8 żywność długoterminowa
12.71
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.49
2.1 krótki opis tych innych darów
słuchawki oraz dekoracyjny kubek
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
https://www.facebook.com/events/1003554726678181/
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Ewie Dados i wszystkim osobom związanym z tą akcją. Jesteśmy niezmiernie dumni, że mogliśmy stać się częścią tak wspaniałej akcji. Serce się raduje.

Łączymy pozdrowienia

Patryk Grzegorczyk

Teatr Bohema UMCS