Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 240

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Piechota

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejscowość
Pałecznica
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-104
adres (ulica)
Pałecznica 81
obszar administracyjny
gmina Niedźwiada
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8512184
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://sppalecznica.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
4.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
4.00
1.4 książki
4.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.80
1.7 słodycze
8.99
1.8 żywność długoterminowa
25.70
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiada
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
13 dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
3 rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
teren Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach od 26 listopada do 11 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Anna Piechota

Emilia Kowalska

Aneta Wójcik- Wróblewska

Joanna Baran

Iwona Cholewa