Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 289

Szef Sztabu

Imię
Aneta
Nazwisko
Urbańska-Matczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum SPSK
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
1 Maja 26 A
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-5088747
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.katlokutno.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
2.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
3.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
1.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
13
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
5
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Poproszę o podziękowania dla społeczności szkolnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum SPSK w Kutnie