Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 247

Szef Sztabu

Imię
Joanna
Nazwisko
Płachta

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. H. Sienkiewicza
Miejscowość
Myszków
województwo
śląskie
kod pocztowy
42-300
adres (ulica)
Sikorskiego 20a
obszar administracyjny
powiat myszkowski
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
34-3132001
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp5.d-si.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
3.00
1.5 artykuły szkolne
3.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
7.00
1.8 żywność długoterminowa
8.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
14
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
30
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
247
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania