Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 250

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Przybylska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk
Miejscowość
Dominów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-388
adres (ulica)
Rynek 1
obszar administracyjny
gmina Głusk
teren prowadzenia zbiórek
siedziba GOPS Głusk
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
51-1817671
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://gopsglusk.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10.00
1.2 obuwie
0.50
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
30.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania