Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 321

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Piwoda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Solarza
Miejscowość
Gać
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-207
adres (ulica)
Gać 116
obszar administracyjny
szkoła
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej, Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Przeworsku
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6411493
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zsgac.internetdsl.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
10.75
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
14.20
1.8 żywność długoterminowa
148.95
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej, Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Przeworsku
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
28
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania