Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 316

Szef Sztabu

Imię
Beata
Nazwisko
Wanarska-Zakaszewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja
Miejscowość
Strachosław
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-113
adres (ulica)
Strachosław 76B
obszar administracyjny
Gmina Kamień
teren prowadzenia zbiórek
Strachosław
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5645854
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.szkolnastronastrachoslaw.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
5.00
1.8 żywność długoterminowa
125.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
15
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
10
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
316
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Joanna i Sławomir Czyż Kamień właściciele sklep

Alicja i Dariusz Sędłak Kolonia Kamień właściciele sklep

Ewa i Mariusz Milichewicz Pławanice właściciele sklepu

Alicja Nafalska dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachosławiu

Teresa Wawryniuk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strachosławiu

Beata Wanarska-Zakaszewska- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strachosławiu

Pan Zbigniew Weremko