Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 299

Szef Sztabu

Imię
Marzena
Nazwisko
Jóźwicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Miejscowość
Strzyżewice-Rechta
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-107
adres (ulica)
Strzyżewice13
obszar administracyjny
Gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek
Strzyżewice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5666012
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://psprechta.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
7.22
1.8 żywność długoterminowa
135.95
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
6
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
12
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie

Pani Halina Piotrowska - właściciel sklep  spożywczego  w Strzyżewicach

Pani Karolina Adamek - właściciel sklepu spożywczo - przemysłowego "ODIDO" w Strzyżewicach