Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 295

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Grochecka-Staniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Biblioteka "Zielony Kot" - Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miejscowość
Hrubieszów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-500
adres (ulica)
Polna 16
obszar administracyjny
Hrubieszów
teren prowadzenia zbiórek
biblioteka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Podopieczni Sądu Rodzinnego, Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "Kres"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6437452
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.mbphrubieszow.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
14.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.00
1.4 książki
6.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.00
1.7 słodycze
1.50
1.8 żywność długoterminowa
30.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
22
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "Kres" Hrubieszów Społeczny Kurator Rodzinny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
60
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
4
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
zbiórka ta terenie Biblioteki Zielony Kot- Filii nr 1 MBP w Hrubieszowie
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania