Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 285

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Zagajewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminna Biblioteka Publiczna
Miejscowość
Borzechów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-224
adres (ulica)
Borzechów
obszar administracyjny
Gmina Borzechów
teren prowadzenia zbiórek
Gmina Borzechów -biblioteka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5111098
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://.bibliotekaborzechow.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
5.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.00
1.8 żywność długoterminowa
5.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
286
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania