Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 279

Szef Sztabu

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Wróbel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 24
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-080
adres (ulica)
Niecała 1
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 24
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5321520
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp24.lublin.eu

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
8.00
1.8 żywność długoterminowa
47.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
18
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Barbara Wanat - Dyrektor Szkoły

Elżbieta Wróbel

Marzena Witeska

Katarzyna Kruk

Dorota Ostrowska

Beata Stepanow

Samorząd Uczniowski przy SP24 w Lublinie