Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 310

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Ulanicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole nr 77
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-530
adres (ulica)
Radości 8
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
budynek Przedszkola nr 77 w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4664960
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
38.00
1.2 obuwie
2.00
1.3 zabawki
16.00
1.4 książki
8.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.09
1.7 słodycze
2.00
1.8 żywność długoterminowa
0.80
1.9 ziemiopłody
4.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dla Przedszkola nr 77 w Lublinie, sztabu nr 310.