Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 309

Szef Sztabu

Imię
Jadwiga
Nazwisko
Skwarek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Spółdzielczy Dom Kultury "SEM" Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Miejscowość
Zgierz
województwo
łódzkie
kod pocztowy
95-100
adres (ulica)
Parzęczewska 21
obszar administracyjny
miasto Zgierz
teren prowadzenia zbiórek
Dom Kultury
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
42-7163565
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
3.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
8.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
3.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
17.00
1.7 słodycze
10.70
1.8 żywność długoterminowa
15.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
18
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
7
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
11
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
MOPS Zgierz
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania