Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 300

Szef Sztabu

Imię
Iwona
Nazwisko
Bajek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego
Miejscowość
Świlcza
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
36-072
adres (ulica)
Świlcza 336
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
17-8560795
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
4.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
22.00
1.7 słodycze
17.50
1.8 żywność długoterminowa
110.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
0
3.2 zbiórki stacjonarne
0
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
17
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
GOPS W ŚWILCZY
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania