e-Formularz zgłoszenia sztabu [1]

WSTĘPNY e-FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli zamierzasz założyć nowy Sztab Akcji, prosimy o przedstawienie Się i podanie adresu e-mail do kontaktu:

 

Kilka minut po wysłaniu powyższego e-formularza, odeślemy na podany adres e-mail odpowiedź zwrotną. Jeżeli nie masz uprawnień do podanego adresu e-mail lub adres ten został wpisany z błędem ODPOWIEDZI NIE OTRZYMASZ. 

Uwaga: wypełnienie wstępnego e-formularza jest warunkiem otrzymania prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia Sztabu do rejestracji.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj Się z nami

KONTAKT Z BIUREM ORGANIZACYJNYM AKCJI