Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Jolanta
Nazwisko Gontarz-Doszla

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 3
Miejscowość Zamość
kod pocztowy 22-400
adres (ulica) ul. Orzeszkowej 43
obszar administracyjny miasto Zamość
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 3
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6388118
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zs3zamosc.edupage.org/

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.3
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.2
1.6 środki czystości i higieny osobistej 15.1
1.7 słodycze 16.7
1.8 żywność długoterminowa 57.2
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 0
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania