Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Wolanin

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
Miejscowość Kraków
kod pocztowy 30-059
adres (ulica) Reymonta 18
obszar administracyjny Kraków
teren prowadzenia zbiórek Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul. Reymonta 18
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 12-6373761
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.mdk-dh.krakow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.30
1.2 obuwie 2.70
1.3 zabawki 4.30
1.4 książki 7.20
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom i Wychowankom MDK Dom Harcerza, ul. Reymonta w Krakowie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w  akcję. Dziękujemy za wszystkie dary, za to, że mogliśmy na Państwa liczyć, za otwarte serca. Razem udało nam się zebrać książki, gry, obuwie dla dzieci z naszego najbliższego otoczenia - z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce do pomocy i wrażliwość.

 

Sztab nr 66

Agnieszka Wolanin, Annika Mikołajko-Osman, Agnieszka Kramarz