Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Solecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkolne Koło Wolontariatu w ZSO w Urzędowe
Miejscowość Urzędów
kod pocztowy 23-250
adres (ulica) Wodna 24
obszar administracyjny gmina Urzędów
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny, Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Akcja Katolicka
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8225845
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.zsourzedow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka odbywała się na terenie Szkoły Podstawowej w Urzędowie w dniach w dniach 5-20 grudnia 2022r.

Link do informacji o szkolnej zbiórce

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.4
1.7 słodycze 5.7
1.8 żywność długoterminowa 77.9
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) na rzecz uczniów; Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej w Urzędowie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 2
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 16
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wsparli akcję. Szczególnie dziękuję uczniom, ze Szkolnego Koła Wolontariatu.