Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Radosław
Nazwisko Suska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkołą Podstawowa w Krzówce
Miejscowość Krzówka
kod pocztowy 21-413
adres (ulica) Krzówka 37
obszar administracyjny Serokomla
teren prowadzenia zbiórek Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 25-7555836
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Nasza akcja odbywa się na terenie placówki szkoły podstawowej w Krzówce, wszystkie produkty były dostarczane od rodziców i uczniów oraz pracowników naszej szkoły.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 13.40
1.7 słodycze 18.75
1.8 żywność długoterminowa 36.80
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania