Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Katarzyna
Nazwisko Wójtowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Miejscowość Jakubowice Konińskie
kod pocztowy 21-003
adres (ulica) Szkolna 69
obszar administracyjny gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Bractwo św. Brata Alberta, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5012121
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://spjakubowice.szkolna.net/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 7.2
1.2 obuwie 1.0
1.3 zabawki 6.8
1.4 książki 8.2
1.5 artykuły szkolne 1.5
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.0
1.7 słodycze 6.1
1.8 żywność długoterminowa 7.0
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy społeczniej, ul. Lubelska 119, Niemce 21-025
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla całej społeczności jakubowic Konińskich, dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, dla OSP Jakubowice Konińskie.