Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Sylwia
Nazwisko Łoboda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole nr 46
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-627
adres (ulica) Pana Wołodyjowskiego 1
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole 46
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5280013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://poczta@p46.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 17.00
1.2 obuwie 0.50
1.3 zabawki 7.00
1.4 książki 9.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 4.50
1.8 żywność długoterminowa 14.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Rada Rodziców Przedszkola nr 46 w Lublinie

Dyrekcja Przedszkola nr 46 w Lublinie

Pracownicy: Sylwia Łoboda, Karolina Sikorska-Warsitz, Małgorzata Pochwatka, Małgorzata Krak-Jaworska, Dominika Olszewska, Paulina Lato, Nikola Kukla, Teresa Masiak, Elżbieta Wójcik, Elżbieta Bogusz.