Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Beata
Nazwisko Paluchowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-301
adres (ulica) Królowej Jadwigi 6
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2536425
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 50.00
1.2 obuwie 5.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.60
1.7 słodycze 2.50
1.8 żywność długoterminowa 8.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam".
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy Społeczności Szkolnej oraz Szkolnemu Klubowi Wolontariatu za udział w zbiórce darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".