Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Monika
Nazwisko Gargol

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nadrybiu
Miejscowość NADRYBIE-DWÓR
kod pocztowy 21-013
adres (ulica) -
obszar administracyjny GMINA PUCHACZÓW
teren prowadzenia zbiórek NADRYBIE - DWÓR
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7575102
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spnadrybie.edupage.org

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 20.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 5.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.00
1.7 słodycze 38.00
1.8 żywność długoterminowa 78.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla przedszkolaków, uczniów, rodziców i wszystkich osób zaangażowanych w akcję zorganizowaną na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadrybiu.