Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Patrycja
Nazwisko Janeczek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji ZSTR w Piotrowicach
Miejscowość Piotrowice
kod pocztowy 23-107
adres (ulica) Piotrowice 183, Strzyżewice
obszar administracyjny gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek ZSTR Piotrowice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5628150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji htpp://zstr.piotrowice.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka była przeprowadzona w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

1.1 odzież 12.8
1.2 obuwie 0.55
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.96
1.8 żywność długoterminowa 2.62
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Polski Czerwony Krzyż - Oddział Okręgowy Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

1. Uczennic: Julii Depy, Mileny Kowalczyk, Natalii Golegi

2. Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach

3. Nauczycieli:

pani Patrycji Janeczek
pani Magdaleny Samborskiej
pani Anny Kowalik