Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Viktoriia
Nazwisko Zakharova

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-082
adres (ulica) Zelena 20
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7469399
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://fkdp.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
  • zbiórka stacjonarna Lublin ul. Zielona 20
1.1 odzież 1235.00
1.2 obuwie 56.80
1.3 zabawki 24.30
1.4 książki 30.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 28.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 41.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 80
2.1 krótki opis tych innych darów rower 3, wózek-4, hulajnoga 1
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów TvP, radio Lublin
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom akcji

oraz darczyńcom z Ukrainy i Polski. Dzięki Waszej pomocy i naszemu udziałowi udało nam się pomóc wielu bardzo potrzebującym osobom.

Razem możemy więcej!